Festivalski smještaj


seasplash_kamp

Kampiranje tijekom festivala besplatno je za osobe sa ulaznicom. Kampirati se može dok nam to kapaciteti omogučavaju, tj. koliko ima mjesta. Organizirano je postavljanje dovoljnog broja kemijskih WC-a, a biti će montirano i nekoliko tuševa. Pri kampiranju dužni ste pratiti uputstva organizacije i redarske službe.

Svi posjetitelji pri registraciji u kamp moraju platiti depozit za otpad koji će biti refundiran ako očiste svoju lokaciju oko šatora te na odlasku ostave popunjenu vreću smeća na za to predviđenom mjestu.

 

U blizini Tvrđave Punta Christo nalaze se brojni apartmani. Za detaljnu ponudu s cijenama preporučamo Seasplash Festival @ Stay22 stranicu.