Otvorenje kluba Kotač


PETAK / 08.12.2017.
KLUB KOTAČ / DC ROJC / PULA
20 – 06h

Nakon višemjesečnih priprema klub Kotač, prvi coworking prostor i kulturni klaster u Puli, u petak 8. prosinca i službeno će otvoriti svoja vrata.

Klub Kotač specifično je mjesto koje stvara i širi kulturnu i edukativnu alternativu pružajući polivalentni prostor u javnosti svima koji se žele kreativno izraziti, izgraditi nove platforme te sudjelovati u promjenama na lokalnoj razini. Glavna ideja Kotača je da služi kao platforma i da omogući prostor za djelovanje, stvaranje, promišljanje i prezentaciju svim neafirmiranim umjetnicima/cama, organizatorima u kulturi, aktivistima i mladima.

Kotač neposredno teži postići jačanjem pojedinaca u vlastitoj afirmaciji, bilo da se radi o samom umjetničkom izričaju ili da je stvar konkretne produkcije događanja kulturne, političke ili umjetničke tematike. Kreiranje programa omogućeno je svim osobama koje dolaze s konkretnim idejama, a unutar kolektiva nalaze direktnu organizacijsku potporu za realizaciju.