Festivalski smještaj


seasplash kamp

Kampiranje tijekom festivala besplatno je za osobe sa ulaznicom. Kampirati se može dok nam to kapaciteti omogučavaju, tj. koliko ima mjesta. Organizirano je postavljanje dovoljnog broja kemijskih WC-a, a biti će montirano i nekoliko tuševa. Pri kampiranju dužni ste pratiti uputstva organizacije i redarske službe.

Svi posjetitelji pri registraciji u kamp moraju platiti depozit za otpad koji će biti refundiran ako očiste svoju lokaciju oko šatora te na odlasku ostave popunjenu vreću smeća na za to predviđenom mjestu.

View Seasplash Festival 2021 hotels and apartments on Stay22