P.D. RICCO (Hr)


pdricca

P.D. Ricco aka Bezre Flexa, Zagrebački DJ, krenuo puštati muziku na obskurnim privatnim zabavama i aktivno nastavio sa istim u reminentnim klubovima diljem Srbije Slovenije i Hrvatske. Baza njegove operacije je sadržana u obliku electro projekta How Convinient u kojem programira i dokumentira!!!

Izdanja za Etikete: Home Made, Adriatico rec.