Poziv na prijavu za prvi ciklus edukacijskih programa VisuaLab / EduSplash u 2016.


dodjela-diploma

Multimedijska platforma za edukaciju i razvoj – VisuaLab / EduSplash vas poziva da se uključite u edukacijske programe u sklopu kojih će polaznici moći steći teorijska znanja i praktična iskustva u području audio-vizualnih umjetnosti, procesa stvaranja, provedbe, produkcije te naposljetku organizacije i provedbe događanja (koncerata, kazališnih predstava, perfomansa, festivala i sl.). Edukacijski programi smišljeni su s ciljem uključivanja novih mladih zainteresiranih osoba u rad na realizaciji te organizaciji kulturnih događanja ne bi li se tako stvorila nova generacija umjetnika i radnika u području kulture i umjetnosti.

Polaznici koji su uspješno završili prvi edukacijski ciklus od ožujka do rujna 2015. godine trenutno sudjeluju u drugom ciklusu edukacijskih programa koji se odvija u razdoblju od 20. studenog 2015. do 20. siječnja 2016. U sklopu drugog ciklusa polaznici direktno sudjeluju u stvaranju, provedbi, praćenju i promociji programa Seasplash platforme #9 koja se održava od 12. prosinca 2015. do 1. siječnja 2016. Timovi polaznika različitih edukacijskih programa (organizacija i produkcija događanja, kamera i montaža, scenska rasvjeta, fotografija, produkcija zvuka uživo, vj-ing i video mapping) direktno sudjeluju u cjelokupnom procesu organizacije te realizacije kulturnog događanja te na taj način stječu jedinstveno iskustvo organizacije javnih kulturnih događanja.

Teorijski dio edukacijskih programa će se u 2016. godini odvijati od siječnja do ožujka (dva dana u tjednu u poslijepodnevnim i večernjim terminima) u Društvenom centru Rojc, a praktični dio od travnja 2016. na raznim lokacijama i kulturnim događanjima na području grada Pule. Nakon uspješno završenog teorijskog i praktičnog dijela pojedinog edukacijskog programa polaznici će dobiti priliku predstaviti svoje uratke te primijeniti stečena znanja i vještine aktivno sudjelujući u organizaciji i realizaciji javnih kulturnih događanja na području grada Pule. Edukacijski programi biti će besplatni za sve polaznike.

Prijavi se ovdje!

Pri odabiru edukacijskog programa preporučamo izbor od maksimalno 2 edukacijska programa po osobi (jedan primarni, a drugi alternativni ukoliko bude previše polaznika za primarni izbor) s obzirom da će svaki edukacijski program zahtijevati posvećenost i fokusirani rad.

Prijave traju do 20. siječnja 2016. Edukacijski programi usmjereni su na 3 glavna tematska područja: zvuk/audio, video/foto/rasvjeta te produkcija/organizacija događanja.

Radionice i njihovi programi na koje vas pozivamo da se prijavite su:

1. Produkcija zvuka
Predavači: Damir Babojelić, Marko Bolković, Dean Pavletić, Marijan Jelenić te gosti predavači – stručnjaci u polju industrije zvuka

edukacija o produkciji zvukaPhoto by I. Kihli

Ukoliko ste se pitali tko je osoba odgovorna za dobar i moćan zvuk na koncertu, na kojem uživate u omiljenim melodijama, odgovor je dizajner/-ica zvuka ili tzv. “tonac” koji manipulirajući frekvencijama zvuka publici servira savršen doživljaj koncerta. Edukacija je namijenjena svima koji žele kroz teorijski i praktičan rad naučiti i savladati osnove tehnike i moderne tehnologije današnje industrije zvuka. Također, kroz ovaj edukacijski program dobit ćete priliku ući u glazbeni studio te upoznati čari snimanja bendova i produkcije glazbenog albuma.

Program edukacije: zvučne kutije (aktivni/ pasivni zvučnici, struktura, izrada kutija, vrste zvučnika, skretnice); kablovi, konektori i kabliranje (vrste kabela i namjena, vrste konektora i namjena, izrada, testiranje i označavanje kabela, kabliranje); pojačala i skretnice (analogna/ digitalna – pasivna/ aktivna, struktura pojačala i skretnica, performanse pojačala, namjena pojačala i rukovanje, namjena skretnice i rukovanje); mikrofoni (struktura, vrste mikrofona, namjena i rukovanje); audio konzole (osnove zvuka, struktura konzola, osnove ulaznih kontrola, AUX, EQ, CUE, SUB grupe, VCA grupe, Master – izlazne kontrole, Vu-metar, Peak-metar, phantom power, kabliranje konzole); processing (analogni/ digitalni signal, dry/ wet, processing, dinamički procesori: kompresori , multiband kompresori, EQ; zvučni efekti: Reverb, Delay, Chorus; namjena i rukovanje); ozvučenje (mala i velika ozvučenja, monitoring, mix pult – F.O.H., komponente sustava, pojačala, multicore, audio konzola, processing, postavke razglasa, rad sa različitim razglasima te tonskim pultovima, akustika prostora, instrumenti i njihov frekvencijski spektar, kreiranje mape prostora: pozornica, ozvučenje, publika, komunikacija sa ostalim sudionicima u organizaciji koncertnih događanja). https://www.youtube.com/watch?v=9JdDxiiGPDk

2. Radionica scenske rasvjete
Predavači: Dario Družeta i Marko Bolković

edukacija o scenskoj rasvjetiPhoto by D. Bartolić

Program edukacije:
Vrste scenskih projekata (kazalište, TV i film, glazbena događanja, performansi), Vrste scenskih prostora (osnovni odnosi u scenskom prostoru: publika izvođač), Fizičke i estetske karakteristike svjetla, Klasifikacija svjetla, Tehnologija rasvjetne opreme, Priprema rasvjete (gradnja pozornice i rasvjetne konstrukcije, montaža rasvjete, fokusiranje i programiranje svjetla, generalna proba, korekcije), Boja u svjetlu i boja svjetlosnog izvora, Uloga svjetla u realizaciji scenskih projekata, Fokusiranje i promjene svjetlom, Osnovni odnosi svjetla i materijala, Tehnike postavljanja scenskog svjetla, Elementi dramaturgije svjetla. https://www.youtube.com/watch?v=tdIKXww25KY

3. Ableton Lab – produkcija i stvaranje glazbe pomoću glazbenog softvera Ableton live
Predavač: Marko Grbac Knapić

edukacija Ableton LabPhoto by D.Kiršić

Edukacijski program kroz koji se polaznike uvodi u osnovne tehnike rada u glazbenom programu Ableton pomoću kojeg se može snimati, komponirati i izvoditi glazbu na jedan poseban samo ovom programu karakterističan način. Za ovaj program stručnjaci kažu kako intuiciju i slučajnost pretvara u glazbu. Kroz ovaj edukacijski program polaznici će se moći, ovisno o interesima, razvijati u dva moguća pravca: Ableton Electronic Producer (E.P.) i Ableton Free Style Producer (F.S.P). Nakon uspješno završenog prvog edukacijskog ciklusa polaznici će moći od ožujka 2016. nastaviti drugi, napredniji, ciklus edukacijskog programa Ableton Lab. https://www.youtube.com/watch?v=1_FidOuVRbo

4. Produkcija i organizacija festivala
Edukacijski tim: članovi tima Udruge Seasplash i Pozitivnog ritma d.o.o. te razni gosti predavači – stručnjaci u polju kulture i umjetnosti

produkcija i organizacija festivalaPhoto by D. Kiršić

Organiziranje festivala obuhvaća planiranje, usmjeravanje resursa i djelovanje skupine ljudi prema određenom cilju. Skup teorijskih predavanja na temu organizacije festivala podrazumijeva upoznavanje polaznika s osnovnim pojmovima event management-a odnosno organizacije događanja te nizom drugih preduvjeta i koraka koji moraju biti zadovoljeni kako bi festival bio uspješno realiziran. Kroz ovu edukaciju polaznici će imati prilike raditi s domaćim i stranim predavačima s dugogodišnjim iskustvom u polju event management-a. Program edukacije odnosi se na definiranje osnovnih pojmova i elemenata procesa organizacije događanja: Planiranje i upravljanje, Financije, Produkcija, Marketing i promocija… https://www.youtube.com/watch?v=1zNlODSLb-4

5. Edukacija o VJ-ingu i mapping-u
Predavač: Daniel Horvat (VJ Zeko)

edukacija vj-ing i mappingPhoto by D. Kiršić

Program edukacije: Uvod u VJ-ing, Rad u Resolume programu, Napredne funkcije u Resolume Arena, Osnove rada u After Effects i Cinema 4Dhttps://www.youtube.com/watch?v=yPFOyv3V6DU

6. Edukacija snimanja kamerom i montaže
Predavači: Kristijan Burlović (kamera) i Ivan Štifanić ( montaža)/ Medvid d.o.o.

edukacija snimanja kamerom i montazaPhoto by D. Kiršić

Program edukacije: Osnove kamere, O kameri, Rukovanje kamerom, Osnove snimanja, Tehnike snimanja, Terenski rad, Montaža, Teorija i povijest montaže, Montažni postupci, Proces montaže, Organizacija rada i projekta, Upoznavanje sa računalom i programom za montažu, Pregledavanje i rezanje (grubi šnit) video materijala, Precizno rezanje (cutting) video materijala, Dodavanje tranzicija, efekata, grafičkih elemenata te izrada titlova, Dodavanje glazbe i uređivanje zvučnih zapisa, Eksportiranje gotovog video uratka… https://www.youtube.com/watch?v=fdE0KmFjJSc

7. Edukacija o osnovama fotografije
Predavač: Hassan Abdelghani

edukacija o osnovama fotografijePhoto by D. Bartolić

Program edukacije: Fotografija (osnove, svjetlo, boje, analogna i digitalna fotografija), Povijest fotografije, Fotoaparat (vrste, SLR i DSLR, dijelovi fotoaparata), Rukovanje fotoaparatom, Izražajna sredstva fotografije, Tehnike snimanja… https://www.youtube.com/watch?v=ab3cItLt3ng

Prijavi se ovdje!

Napomena: Pri odabiru edukacijskog programa preporučamo izbor od maksimalno 2 edukacijska programa po osobi (jedan primarni, a drugi alternativni ukoliko bude previše polaznika za primarni izbor) s obzirom da će svaki edukacijski program zahtijevati posvećenost i fokusirani rad.

Prijave traju do 20. siječnja 2016 godine. U slučaju dodatnih pitanja javite nam se na e-mail: edu.platforma@seasplash.net

Organizatori:
Multimedijsku platformu za edukaciju i razvoj – VisuaLab/EduSplash čine organizacije nezavisne kulture (Udruga Seasplash, Udruga Sonitus, Armazonex,); umjetnički studiji (Studio KaPula, Galerija Makina, Studio Partyzan) te tvrtke kojima je glavna djelatnost multimedija i multimedijalni sadržaji (Pozitivan Ritam d.o.o., Audio Lab d.o.o., Medvid produkcija d.o.o.). Dugoročni cilj platforme je stvoriti kvalitetne edukativne modele koji će kroz teoriju i praksu polaznicima omogućiti profesionalni razvoj u polju kulturnih te audio-vizualnih djelatnosti. Projekt se održava uz potporu Grada Pule.

www.seasplash.net
https://www.facebook.com/FestivalVisualia
http://luxuria.pula.org/frontalniudar/armazonex/
https://www.facebook.com/pages/Studio-Partyzan/74931836972
https://hr-hr.facebook.com/audiolab.hr
http://www.medvid.hr/
https://www.facebook.com/VEP01/