VisuaLab/EduSplash – Multimedijska platforma za edukaciju i razvoj


Multimedijska platforma za edukaciju i razvoj – VisuaLab / EduSplash nudi besplatne edukacijske programe u sklopu kojih polaznici stječu teorijska znanja i praktična iskustva u području audio-vizualnih umjetnosti, procesa stvaranja, provedbe, produkcije te naposljetku organizacije i provedbe događanja (koncerata, kazališnih predstava, perfomansa, izložbi, festivala i sl.).

Multimedijsku platformu za edukaciju i razvoj – VisuaLab/EduSplash čine organizacije nezavisne kulture (Udruga Seasplash, Udruga Sonitus, Armazonex,); umjetnički studiji (Studio KaPula, Galerija Makina, Studio Partyzan) te tvrtke kojima je glavna djelatnost multimedija i multimedijalni sadržaji (Pozitivan Ritam d.o.o., Audio Lab d.o.o., Medvid produkcija d.o.o.).

Dugoročni cilj platforme je stvoriti kvalitetne edukativne modele koji će kroz teoriju i praksu polaznicima omogućiti profesionalni razvoj u polju kulturnih te audio-vizualnih djelatnosti.

Edukacijski programi smišljeni su s ciljem uključivanja novih mladih zainteresiranih osoba u rad na realizaciji te organizaciji kulturnih događanja ne bi li se na taj način potaknulo stvaranje nove generacije radnika u području kulture i audio-vizualnih umjetnika.

Produkcija zvuka

Program edukacije: zvučne kutije (aktivni/ pasivni zvučnici, struktura, izrada kutija, vrste zvučnika, skretnice); kablovi, konektori i kabliranje (vrste kabela i namjena, vrste konektora i namjena, izrada, testiranje i označavanje kabela, kabliranje); pojačala i skretnice (analogna/ digitalna – pasivna/ aktivna, struktura pojačala i skretnica, performanse pojačala, namjena pojačala i rukovanje, namjena skretnice i rukovanje); mikrofoni (struktura, vrste mikrofona, namjena i rukovanje); audio konzole (osnove zvuka, struktura konzola, osnove ulaznih kontrola, AUX, EQ, CUE, SUB grupe, VCA grupe, Master – izlazne kontrole, Vu-metar, Peak-metar, phantom power, kabliranje konzole); processing (analogni/ digitalni signal, dry/ wet, processing, dinamički procesori: kompresori , multiband kompresori, EQ; zvučni efekti: Reverb, Delay, Chorus; namjena i rukovanje); ozvučenje (mala i velika ozvučenja, monitoring, mix pult – F.O.H., komponente sustava, pojačala, multicore, audio konzola, processing, postavke razglasa, rad sa različitim razglasima te tonskim pultovima, akustika prostora, instrumenti i njihov frekvencijski spektar, kreiranje mape prostora: pozornica, ozvučenje, publika, komunikacija sa ostalim sudionicima u organizaciji koncertnih događanja). Kroz ovaj edukacijski program polaznici imaju priliku upoznati produkciju zvuka uživo te studijsku produkciju zvuka.

Predavači: Damir Babojelić, Marko Bolković, Dean Pavletić, Marijan Jelenić te gosti predavači – stručnjaci u polju industrije zvuka

Radionica scenske rasvjete

Program edukacije: Vrste scenskih projekata (kazalište, TV i film, glazbena događanja, performansi) i scenskih prostora (osnovni odnosi u scenskom prostoru: publika <-> izvođač), fizičke i estetske karakteristike svjetla, klasifikacija svjetla, tehnologija rasvjetne opreme, priprema rasvjete (gradnja pozornice i rasvjetne konstrukcije, montaža rasvjete, fokusiranje i programiranje svjetla, generalna proba, korekcije), boja u svjetlu i svjetlosnog izvora, uloga svjetla u realizaciji scenskih projekata, fokusiranje i promjene svjetlom, osnovni odnosi svjetla i materijala, tehnike postavljanja scenskog svjetla, elementi dramaturgije svjetla, itd.

Predavači: Dario Družeta i Marko Bolković

Ableton Lab

Edukacijski program kroz koji se polaznike uvodi u osnovne tehnike rada u glazbenom programu/software-u Ableton pomoću kojeg se može snimati, komponirati i izvoditi glazbu na jedan poseban samo ovom programu karakterističan način. Za ovaj program stručnjaci kažu kako intuiciju i slučajnost pretvara u glazbu. Kroz ovaj edukacijski program polaznici imaju prilike, ovisno o interesima, razvijati se u dva moguća pravca: Ableton Electronic Producer (E.P.) i Ableton Free Style Producer (F.S.P).

Predavač: Marko Grbac Knapić

Produkcija i organizacija kulturnih događanja

Organiziranje festivala i/ili kulturnog događanja obuhvaća planiranje, upravljanje, usmjeravanje resursa i djelovanje skupine ljudi prema određenom cilju. Skup teorijskih predavanja na temu organizacije događanja podrazumijeva upoznavanje polaznika s osnovnim pojmovima event management-a odnosno organizacije događanja te nizom drugih preduvjeta i koraka koji moraju biti zadovoljeni kako bi događanje bilo uspješno realiziran. Kroz ovu edukaciju polaznici imaju prilike raditi s domaćim i stranim predavačima s dugogodišnjim iskustvom u polju event management-a. Program edukacije odnosi se na definiranje osnovnih pojmova i elemenata procesa organizacije događanja: planiranje i upravljanje, projektni menadžment, financije, produkcija te marketing i promocija.

Edukacija o VJ-ingu i mapping-u

Program: uvod u VJ-ing, rad u Resolume programu, napredne funkcije u Resolume Arena, osnove rada u After Effects i Cinema 4D.

Edukacija snimanja kamerom i montaže

Program: Osnove kamere / O kameri, rukovanje kamerom, osnove snimanja, tehnike snimanja, terenski rad; Montaža / Teorija i povijest montaže, montažni postupci, proces montaže, organizacija rada i projekta, upoznavanje sa računalom i programom za montažu, precizno rezanje (cutting) video materijala, dodavanje tranzicija, efekata, grafičkih elemenata te izrada titlova, dodavanje glazbe i uređivanje zvučnih zapisa, eksportiranje gotovog video uratka, itd.

Predavači: Kristijan Burlović (kamera) i Ivan Štifanić ( montaža)/ Medvid d.o.o.;

David Tešić DMT (video produkcija (praktični dio)

Edukacija o osnovama fotografije

Program: fotografija (osnove, svjetlo, boje, analogna i digitalna fotografija), povijest fotografije, fotoaparat (vrste, SLR i DSLR, dijelovi fotoaparata), rukovanje fotoaparatom, izražajna sredstva fotografije, tehnike snimanja, itd.

Predavači: Hassan Abdelghani i Daniel Kiršić

 

 

VisuaLab/EduSplash