13th Seasplash festival by workshop attendantsFotografije polaznika VisuaLab/Edusplash radionice 2015. u Puli. Voditelj praktičnog dijela Edukacije o osnovama fotografije VisuaLab/Edusplash multimedijske platforme za edukaciju i razvoj bio je Daniel Kiršić.